HOME > 미디어센터 > 뉴스

뉴스

제목 [MADEX 2019 ] OFFICIAL SHOW DAILY (DAY 1)
날짜 2019-10-31 조회수 675
MADEX 2019 의 Official Show Daily 1일차 (아래 링크 참조)
Day 1 - https://www.youtube.com/watch?v=SWIBOmw9VRQ&t=267s


 
이전글 [MADEX 2019 ] OFFICIAL SHOW DAILY (DAY 2)
다음글 '2019 국제해양방위산업전' 부산서 내달 22일 개막